silence for peace | Brussel | 15, 16 en 17 september

Dialoog & persontmoeting n.a.v. driedaags vredesinitiatief op het Muntplein

Dinsdag 6 september 2016 — silenceforpeace wil een krachtig signaal de wereld insturen als antwoord op tumult en hoog oplopend geweld: vrede begint in het hart van ieder mens, stilte brengt vrede in jezelf en in de wereld. Stilte is de taal die alle gemeenschappen, culturen en religies overstijgt. Elke minuut die je in stilte doorbrengt, draagt bij aan wereldvrede.

 

Programma persontmoeting 15/09

vanaf 11u      welkom op het Muntplein

                     deelname aan de sit-in

12u               persontmoeting in Vlaams-Nederlands Huis deBuren

                     Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

12u30           dialoog o.l.v. journalist Kristien Bonneure met o.m. Wouter

                     Torfs (ondernemer), Ilios Kotsou (psycholoog en

                     onderzoeker   ULB), James Bampfield (initiatiefnemer

                     Silence for Peace), Martin Ruebens (secretaris-generaal

                     Vlaamse overheid) en Eva Vereecke (directeur

                     Ambrassade), stuk voor stuk ambassadeurs van

                     silenceforpeace

13u30           einde

 

Op de website www.silenceforpeace.org vind je alle praktische informatie over waar, wanneer en hoe je kan deelnemen aan dit vredesinitiatief. Je kan ons natuurlijk steeds bellen of mailen voor extra informatie of fotomateriaal of indien je een persoonlijk interview zou wensen met één van de deelnemers aan het debat.

Mogen wij  vragen je eventuele aanwezigheid per mail te bevestigen via ann.ramaekers@oserieux.be of per telefoon 0475 773 883.

Wij kijken er alvast naar uit je welkom te heten op het Muntplein op 15 september.

 

 

Ann Ramaekers

oSérieux ! PR Agency