Silence for peace | Antwerpen Groenplaats | vrijdag-zaterdag 22-23 september

Dialoog & persontmoeting n.a.v. uniek vredesinitiatief in het hart van Antwerpen

Silenceforpeace wil een krachtig signaal de wereld insturen als antwoord op tumult en hoog oplopend geweld: vrede begint in het hart van ieder mens, stilte brengt vrede in jezelf en in de wereld. Stilte is de taal die alle gemeenschappen, culturen en religies overstijgt. Elke minuut die je in stilte doorbrengt, draagt bij aan wereldvrede.

Brussel, Parijs, Berlijn, Nice, Manchester, Barcelona, London… recent zijn diverse steden in Europa plots en pijnlijk geraakt door een uitbarsting van geweld en polarisering.

We willen de volgende minuut stilte op één of ander plein in ons land naar aanleiding van een zoveelste daad van agressie niet afwachten. Met zoveel mogelijk mensen willen we uitdrukking geven aan een meer verbonden, veerkrachtige en zelfbewuste samenleving.

Programma persontmoeting vrijdag 22 september

15u

Welkom Zuiderpershuis (toegang naast Creatief Schrijven vzw, Waalse Kaai 15, Antwerpen)

15u15 stipt

Kennismaking met openbare vredesactie vanuit stilte. Een aantal deelnemers gaan in op de vraag hoe stilte en vrede zich tot elkaar verhouden. Hoe werkt compassie in een maatschappelijk polariserend klimaat? Onder leiding van journaliste Sigrid Spruyt gaan James Bampfield (initiatiefnemer Silence for Peace), Anniek Graviilakis (directeur Bond zonder Naam), Hilde Van Mieghem (actrice, auteur, regisseur), Birsen Taspinar (psychologe, publiciste, auteur van ‘Moeders Van De Stilte’ [o.v.]) en Wouter Torfs (ondernemer) hierover met elkaar in gesprek.

16u45     einde

-

De persontmoeting vindt plaats in het kader van de jaarlijkse Waerbeke Conferentie (thema 2017: Vrede kun je leren - meer info: www.waerbekeconferentie.be) en van de Vredesweek 2017 (meer info: www.vredesweek.be).

Op de website www.silenceforpeace.org vind je alle praktische informatie over waar, wanneer en hoe je kan deelnemen aan dit vredesinitiatief. Je kan ons natuurlijk steeds bellen of mailen voor extra informatie of fotomateriaal of indien je een persoonlijk interview zou wensen met één van de deelnemers aan het gesprek.

Mogen wij vragen je eventuele aanwezigheid per mail te bevestigen via ann.ramaekers@oserieux.be of per telefoon 0475 773 883.

Wij kijken er alvast naar uit je welkom te heten in het Zuiderpershuis op 22 september.

Ann Ramaekers

oSérieux ! PR Agency

Contacteer ons
Over oSérieux! PR & Events

oSérieux! PR & Events
Affiliate partner of Fleishman Hillard
Jean Monnet laan 14
1200 Brussel