IT-outsourcing levert bedrijven te weinig waarde

Dinsdag 6 oktober 2015 — Het beheren van IT-outsourcing wordt steeds complexer. Deze vaststelling komt naar voren uit de jaarlijkse Global Survey van KPMG naar trends en tevredenheid van organisaties over hun IT-outsourcingdiensten. Binnen dit internationale onderzoek vallen meer dan 110 BeNeLux outsourcingcontracten, met een totale jaarlijkse waarde van meer dan 1,35 miljard euro. De bevindingen voor de BeNeLux markt heeft KPMG Advisory vergeleken met de wereldwijde bevindingen.

De belangrijkste vaststellingen:

  • IT-outsourcing in de BeNeLux-regio blijft oprukken maar minder snel dan in andere regio’s
  • IT-outsourcing gaat wereldwijd niet enkel om kostenbesparingen, maar steeds meer om waardecreatie
  • 57% van de BeNeLux organisaties besteedt minder dan 10% van het IT- budget aan cloudservices (t.o.v. 60% wereldwijd). Maar liefst 30% besteedt totaal geen budget aan cloudservices (wereldwijd 6%).
  • Meer dan de helft van de BeNeLux respondenten geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over externe IT-dienstverleners

 

Focus op groei

De wereldwijde economie trekt aan en bedrijven focussen opnieuw op groei. Wat outsourcing van IT-functies betreft, stelt KPMG Advisory een verschuiving vast in de essentiële uitdagingen. Kostenbesparingen als belangrijkste doelstelling bij uitbesteding krijgt concurrentie van:

Essentiële uitdagingen voor IT-outsourcing

BeNeLux

Wereld

Kwaliteitsverbetering

14%

21%

Toegang tot kennis en skills

14%

19%

Snellere ‘go-to-market’ voor nieuwe diensten

3%

11%

Financiële flexibiliteit

4%

11%

De wereldwijde trend is dat IT-outsourcing aan maturiteit wint. Het gaat weliswaar nog steeds in belangrijke mate om kostenbesparingen maar ook steeds meer om waardecreatie. Paul Olieman Director KPMG Advisory: “De onderzoeksresultaten tonen aan dat de BeNeLux-markt in dit opzicht wel achterop hinkt. De logische volgende stap voor organisaties in deze regio is dan ook het op punt stellen van meer strategische en waardecreërende relaties met dienstverleners.”

BeNeLux minder geneigd tot outsourcing

Ondernemingen in de BeNeLux-regio zijn minder dan het wereldwijde gemiddelde geneigd hun outsourcing in de komende 2-3 jaar op te drijven: 35% van de organisaties heeft geen intentie om hun bestaande plannen aangaande IT-diensten te wijzigen, tegen 29% op het internationale niveau. Anthony Van de Ven, Partner KPMG Advisory: “Dat 48% van de BeNeLux-respondenten aangeeft in de toekomst misschien of heel zeker meer te zullen outsourcen, wijst op een mogelijke stijging in de BeNeLux-regio. Maar duidelijk minder progressie dan op het internationale niveau, waar 56% stelt meer te zullen outsourcen in de komende 2-3 jaar.”

Weinig gebruik van de cloud

Betreffende toepassing van cloudgerelateerde technologieën stelt KPMG Advisory vast dat deze in de BeNeLux-markt minder worden toegepast dan wereldwijd. “Opvallend is dat 30% van de organisaties in de BeNeLux-zone aangeeft totaal geen IT-budget te besteden aan cloudservices, terwijl het in de wereldwijde studie slechts om gemiddeld 9% ging. Dit betekenisvol verschil kan toegeschreven worden aan het feit dat bedrijven cloudservices meer associëren met hogere risico's betreffende datalocatie, veiligheid en privacy.” legt Paul Olieman uit.

Regulering en volgzaamheid van wat de meerderheid doet vormen heel belangrijke barrières bij 23% van de respondenten in de BeNeLux-markt (16% op wereldschaal). Daarnaast gelden risico's op het gebied van datalocatie, veiligheid of privacy voor 34% van de respondenten (28% wereldwijd) eveneens als belangrijke barrières.

Raamwerk voor beheer van meerdere leveranciers

Dienstverleners beginnen nu Service Integration and Management (SIAM) aan te bieden, een aanpak voor het beheer en de integratie van de IT-diensten van meerdere leveranciers met het oog op één enkele coherente IT-service voor bedrijven. Paul Olieman licht toe: “Eén van de globale bevindingen is dat er inconsistentie bestaat in de benadering vanuit de bedrijfswereld van deze integratie en van governance inzake outsourcing. 80% stelt te verkiezen om deze intern te blijven beheren. Het wereldwijde gemiddelde stelt dat de helft niet geneigd is om in de toekomst wijzigingen aan te brengen in de outsourcing van hun SIAM, terwijl in de BeNeLux 63% deze SIAM-processen te belangrijk vindt om ze te outsourcen. In de BeNeLux is 10% al gestart met het outsourcingproces (17% op wereldschaal) en onderzoekt 12% de haalbaarheid ervan (16% op wereldschaal).”

Tevredenheid over dienstverleners

In de BeNeLux geeft meer dan de helft (57%) van de respondenten aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over zijn IT-dienstverleners. Dat komt overeen met de wereldwijde gemiddelden, hoewel de ASPAC-regio (66%) en Noord- en Zuid-Amerika (68%) betere cijfers voorleggen (EMEA scoort 53%.). Anthony Van De Ven legt uit: “Er is dus in onze markt nog steeds 43% van de bedrijven niet tot beperkt tevreden over de samenwerking met IT service providers. Voor een belangrijk deel is dit te wijten aan een te gebrekkige sturing van de dienstverlening op basis van een heldere en gedragen uitbestedingsstrategie. De onderzoeken die wij jaar op jaar uitvoeren laten een duidelijk verband zien tussen de mate van tevredenheid en het professioneel management van de gehele outsourcingcyclus, van strategievorming tot en met beëindiging van een uitbestedingsrelatie. Wij willen daarom vele organisaties aansporen outsourcing nadrukkelijker te benaderen als een strategisch vraagstuk dat continue sturing en bewaking nodig heeft. Dit met het oog op het verhogen van de waardecreatie binnen hun organisatie.  

 

 

Meer details (of alle resultaten) kan u vinden op www.kpmg.com/be/spps

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met

Ingrid Stoffels, Head of Marketing
Tel: (0)27084979

Email: istoffels@kpmg.com