Al meer dan 300 mensen zitten in stilte op Brussels Muntplein

Silence for Peace - Brussel Muntplein 15/16/17 september

Donderdag 15 september 2016 — Reeds meer dan 300 mensen hebben vandaag een moment van stilte ingebouwd op het Muntplein in Brussel, temidden van het rumoer van de stad, in de openbare ruimte. 

James Bampfield, initiatiefnemer Silence for Peace, licht toe: "Met silenceforpeace hopen wij mensen te inspireren en te raken.  Wij hopen dat mensen spontaan bij ons komen zitten, dat ze even de tijd nemen om in stilte hun eigen steentje bij te dragen tot de wereldvrede. En dat er vandaag al meer dan 300 mensen samen met ons in stilte hebben gezeten op het Muntplein, is voor mij een belangrijk signaal. Een signaal van hoop."

 

Silence for Peace is een driedaags vredesinitiatief dat een krachtig signaal de wereld insturen als antwoord op tumult en hoog oplopend geweld: vrede begint in het hart van ieder mens, stilte brengt vrede in jezelf en in de wereld. Stilte is de taal die alle gemeenschappen, culturen en religies overstijgt. Elke minuut die je in stilte doorbrengt, draagt bij aan wereldvrede.

Op de website www.silenceforpeace.org vind je alle praktische informatie over waar, wanneer en hoe je kan deelnemen aan dit vredesinitiatief.

Silene for Peace, Muntplein Brussel. Doorlopend tot zaterdag 17 september 20u. Inschrijven is niet nodig.